Bilirkişi özgeçmişi (2008 )

Adı ve Soyadı : Niyazi Ege Güral (Ph.D.)

Doğum Tarihi ve Yeri : 1.11.1960 İzmir

Medeni durumu : Bekar, 1 çocuk sahibi

Öğrenim Durumu :

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi - Fizik
Lisans Diploması (1988) Diploma No: 4104
İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri
Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Uzmanı
(" Bant Tetkiki " yüksek lisans tezi 1995) Diploma no :61

Adli İş Geçmişi :

1991-1995 Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,
Fizik İncelemeler İhtisas Dairesi, Astronomi Birimi, Astronom-Uzman.
1995- _ İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim dalı, Araştırma Görevlisi Dr., Öğretim üye yardımcısı, Adli Bilimler uzmanı, Adli Bilimler doktoru.

 

Düzenlediği Rapor sayısı : Resmi ve Özel bilirkişilikler ve Kişisel danışmanlık bilirkişilikleri olmak üzere, Adli Astronomi incelemeleri, Ses ve görüntü incelemeleri, Belge incelemeleri, Fiziksel incelemeler hakkında 4000 den fazla rapor düzenledi.

Tel : 902125880880                                                                      sayfayı yazdırmak için
E-mail: egegural@istanbul.edu.tr
http://egegural.com                                                     
http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/adli/Niyazi_Ege_Gural.htm             resmi özgeçmiş               ilkelerim