Adli bilirkişliki özgeçmişi (2008 )
 
 

Adı ve Soyadı : Niyazi Ege Güral (Ph.D.)
 

DoğumTarihi veYeri : 1.11.1960 İzmir
 

Medeni durumu : Bekar, 1 çocuk sahibi
 

Öğrenim Durumu :
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi - Fizik Lisans Diploması (1988) Diploma No: 4104


İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Adli Fen Bilimleri Uzmanı
(" Bant Tetkiki " yüksek lisans tezi 1995) Diploma no :61

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Adli Fen Bilimleri Doktoru
(“Bilgisayar Ortamında Kurgulanıp, Manyetik Banda Kaydedilen Ses Sinyallerinin Adli Amaçlı İncelenme Yöntemi” Doktora tezi 2003)

Adli İş Geçmişi :
1991-1995 Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Fizik İncelemeler İhtisas Dairesi, Astronomi Birimi, Astronom-Uzman.
1995-2003+  İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Fen bilimleri uzmanı, Öğretim üye yardımcısı.
 

Düzenlediği Rapor sayısı :
Resmi ve Özel bilirkişilikler olmak üzere,  Adli Astronomi incelemeleri, Ses ve görüntü incelemeleri, Belge incelemeleri, Fiziksel incelemeler hakkında 4000 den fazla adli bilirkişilik rapor.

Tel : 90 2125880880

Adres: İ.Ü.  Adli Tıp Enstitüsü Cerrahpaşa 34303 İstanbul

E-mail: egegural@istanbul.edu.tr
http://egegural.com