Niyazi Ege Güral   RESMİ ÖZGEÇMİŞ


Doğum: 1.11.1960 İzmir Türkiye


Medeni durum: Bekar, bir çocuk babası


Öğrenim: Gazi İlk Okulu İzmir
Namık Kemal Orta Okulu Ankara
İzmir Atatürk Lisesi Fen Bölümü
Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinde PL/1 Bilgisayar Programlama Kursu 1984
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astronomi- Fizik Lisansı 1988
The New School of English, Cambridge İngiltere. 20 Kasım 1989 - 8 Haziran 1990 arasında lisan öğrenimi
İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Adli Bilimler Uzmanı
(" Bant Tetkiki " yüksek lisans tezi 1995) Diploma no :61
İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Adli Bilimler Doktoru
(“Bilgisayar Ortamında Kurgulanıp, Manyetik Banda Kaydedilen Ses Sinyallerinin Adli Amaçlı İncelenme Yöntemi” Doktora tezi 2003 )  Diploma no: 31


İş geçmişi: İ-TUR Komandit şirketi  1978-1989
1991-1995 Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Fizik İncelemeler İhtisas Dairesi, Astronomi Birimi, Astronom-Uzman.

1995-2008+ İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Fen bilimleri uzmanı, doktoru, Öğretim üye yardımcısı.

 

Çalışma, Araştırma ve İlgili Alanlar: Ses ve Görüntü Kaydedilebilir Materyallerin Adli Analizi (Adli Ses), Ses Elektroniği, Dilbilim, Davranış Bilimleri, Adli Astronomi, Adli Fizik, Belge İnceleme, Adli Fotoğrafi.


Hobi ve sporlar : Ses elektroniği, kar kayağı, tenis, dalgıçlık, koşu, yüzme, resim, şiir, heykelcik, fotoğraf


Katıldığı toplantı, sempozyum, forum ve kongreler

1)_ 7.Ulusal Adli Tıp Günleri Antalya 1993 (Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu)
2)_ 1. Adli Bilimler Kongresi Adana 1994 (Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı)
3)_ 8.Ulusal Adli Tıp Günleri Antalya 1995 (Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu)
4)_ Ulusal Astronomi Kongresi İstanbul 1996 (İstanbul üniversitesi, Boğaziçi üniversitesi)
5)_ Adli Kolluk Sempozyumu Antalya 1997 (Antalya Barosu, Marmara Üniversitesi)
6)_ Telefon Dinleme ve Özel Hayatın Gizliliği Hukuk Toplantısı İstanbul 1997 (Avukatlar vakfı)
7)_ 3.Genç Astronomlar Dr. Levent Denizman Toplantısı İzmir 1997 (Ege Üniversitesi Gözlemevi)
8)_ Bartın 97 Adli Bilimler Forumu Bartın 1997 (Bartın Valiliği ve İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü)
9)_ 21. yüzyılda Liderlik Sempozyumu İstanbul 1997 (Deniz Harp Okulu Komutanlığı)

10)_ Orta Öğretimde Temel Bilimler Sempozyumu İstanbul 1997 (İ.Ü.Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve Eyüpoğlu Eğitim Kurumları)
11)_ Cost 250 Workshop Speaker Recognition by Man and by Machine:" Directions for Forensic Applications" Ankara 1998 (METU, Tübitak, Cost 250 Organisation, Netaş )
12)_İ.Ü. Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü Mayıs 99 Etkinlikleri (İ.Ü.Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü)

13)_The First Regional Symposium on Criminalistics April 20-21, 2000 Istanbul Turkey

14)_Bilim ve Hukuk: Kadına Yönelik Şiddet, Cinsel Suçlar ve Aile İçi Şiddete Kriminal Soruşturma, Eğitim semineri aralık 2002 İstanbul.

15)_ 3. Avrupa Adli Bilimler Akademisi Kongresi (EASF), Eylül 2003, İstanbul

16)_İstanbul Democracy & Global Security Conference , 9-11 Haziran, Conrad Hotel, İstanbul.


Verdiği Seminerler :

"Doküman İncelenmesinde Ses ve Görüntü Bantlarının İncelenmesi" (Suç Delillerinin Değerlendirilmesi Dersi içinde) İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü 26.04.1995
"Adli Amaçlı Manyetik Bant İncelenmesi" İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü 24.04.1996
"Ses ve Görüntü Bantlarının İncelenmesi" (Suç Delillerinin Değerlendirilmesi Dersi içinde) İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü 08.05.1996
"Adli Astronominin Geleceği" Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 13.10. 1997
 

Genel Etkinlikler:

-- Belge İnceleme birimi üyesi

-- Bant Analiz birimi üyesi

-- Lider ve Liderlik birimi üyesi

-- Olay Yeri İnceleme birimi üyesi

-- Adli Fotoğrafi ders asistanı

-- Adli Bilimler Derneği Görevlisi

-- Resmi Adli Bilirkişilik Hizmetleri

-- 3. Avrupa Adli Bilimler Akademisi Kongresi (EASF), Eylül 2003, İstanbul organizasyon komite üyeliği

-- Laboratuvar öğrenci ve stajyer uygulamaları ve dersleri

-- Araştırmacı ve öğretim elemanlarına elektronik ve bilgisayar konusunda destekler.

-- Enstitü personeli ve öğrencilere yönelik geleneksel yılbaşı moral partisinde Video jokeylik ve ortam düzenlenmelerine katkı.

 

Düzenlediği Rapor Sayısı :

Resmi bilirkişilikler başta olmak üzere; Adli Astronomi incelemeleri hakkında 4000 den fazla, Ses ve görüntü incelemeleri hakkında 80 den fazla, Belge incelemeleri hakkında 35 den fazla, rapor düzenledi.

 

Verdiği Seminerler ve Ders Bölümleri :

 --"Doküman İncelenmesinde Ses ve Görüntü Bantlarının İncelenmesi", Suç Delillerinin Değerlendirilmesi dersi içinde İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü 26.04.1995
--"Adli Amaçlı Manyetik Bant İncelenmesi" İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, seminer, 24.04.1996
--"Ses ve Görüntü Bantlarının İncelenmesi" Suç Delillerinin Değerlendirilmesi Dersi içinde İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü 08.05.1996.
--"Adli Astronominin Geleceği" Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, İzmir, seminer, 13.10. 1997.

--“Sayısal Fotoğrafi” Adli Fotoğrafi dersi içinde İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü

--“Adli Amaçlı Bant Tetkiki” Kriminalistik dersi içinde İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü

--İleri Kriminalistik dersi içinde “ Adli Ses ve Görüntü incelenmesi” bölümü ve uygulaması, 2005, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü

--“Bir Ses Dosyası İncelemesi” başlıklı seminer, 2005, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü

 

Dernek ve Çalışma Grubu Üyelikleri :

-- Adli Bilimler Derneği.

-- European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), Forensic Speech and Audio Analysis Working Group.

 

Yayınlar: Makaleler

1)     Güral, N.E., Üner, H.B. 1995 Astronomi ve Adli Tıp, Ege Üniversitesi Astronomi Topluluğu, Astronomi Magazin Dergisi 45: 480- 483.                                                    

2)     Güral, N.E., Üner, H.B. 1997 Adli Astronomi, Ege Üniversitesi Gözlemevi, Astronomi Magazin Dergisi 63: 20-23.                                                    

3)     Güral, N.E., Atasoy, S., 1998 Manyetik Bant İncelemesinde Yazdırı Yöntemleri, İstanbul Barosu Dergisi, 72(1-3): 72-78

4)     Güral, N.E. 1999 Manyetik Bant ve Benzeri Kaydedilebilir Gereçlerin Yargı Sistemi İçinde Geçirdiği Aşamalar, İstanbul Barosu Dergisi, 73(1-3):106-111

5)     Güral, N.E. 2000 Türk Ceza Kanunu madde 502  ve Adli Astronomi, İstanbul Barosu Dergisi, 74(3):837-840

 

Yayınlar: Bildiriler ( Sözel ve Poster)

1.  Güral, N.E., Atasoy, S. 1994 Görüntü ve Ses Bantlarının Ön İncelemesi ve Koruma Yöntemlerinin Standartizasyonu, 1. Adli Bilimler Kongresi 12-15 Nisan Adana , Kongre Kitabı s:402-404, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi.                          

2.  Güral, N.E., Atasoy, S. 1995 Adli Amaçlı Ses Bandı İnceleme Yöntemleri, 8.Ulusal Adli Tıp Günleri 16-20 Ekim Antalya, Poster Sunuları Kitabı s:41-45 Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu.

3.  Güral, N.E. 1997 Ses ve Görüntü Bantlarının İncelenmesi, Adli Bilimler Forumu. 27-28 Eylül, Bartın.                                                                                                         

4.  Bafra J. Güral N.E. 2002 Disguised Signatures and the permanence of individual pressure habits, 3. Helenistic Congress of Forensic Sciences and Toxicology, Candia Maris, 6-10 November 2002, Crete;39 Greece.

 

Yayınlar:  Science Citation Index Kapsamı

1.  Güral, N.E. 2003 Forensic Analysis of Analog Audio Tapes Using Very High Speed Technique, 3rd European Academy of Forensic Science Triennal Meeting, Istanbul, Turkey,; Forensic Science International, Vol. 136:1:363-364, September.                

2.   Tümçakır, M., Pazarcı, M., Güral N.E. 2003, Automatic Location of Computer Edited Alterations in Audio Evidence”, 3rd European Academy of Forensic Science Triennal Meeting, Istanbul, Turkey, Eylül 2003; Forensic Science International, Vol. 136 :1:370-371, September 

 

Yayınlar: Atıfta Bulunulan   

Güral, N.E., Üner, H.B. 1993 Astronomi ve Adli Tıp 7.Ulusal Adli Tıp Günleri 1-5 Kasım Antalya, Poster Sunuları Kitabı, s. 287-295 Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu.

Atıfta bulunan yayın: Balseven, A., Hancı, İ.H., Özdemir Ç., Tuğ, A., 2002 Adli Meteoroloji, Adli Tıp Dergisi, Adli Tıp Kurumu İstanbul, 7(1):70-73.

 

Bilimsel katkım olduğundan teşekkür ve atıfta bulunanlar:

Turgay Doğudan, 1998, Adli Amaçlı İncelemelerde, Manyetik Materyalde Kurgu Aranması  (Danışman Prof. Dr.  Ömer Asım Saçlı) İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.

Hakim  Selami Durak, 1998, Bant Kayıtlarının İspat Gücü (Danışman Prof. Dr. Feridun Yenisey), İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.

Müh. Muharrem Tümçakır, 2003, Bilgisayar Destekli Ses Kurgularının Otomatik Algılanması Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Danışman Prof. Dr. Melih Pazarcı), Yeditepe Üniversitesi, Elektronik bölümü

Ufuk Güral, 2002, Sinemada Elektronik Müzik Kullanımı,  Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Danışman. Doç.Dr. Ertan Yılmaz) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sinema ve Müzik Bölümü, İzmir.

Web'de bulunan yayınları
_ " Astronomi ve Adli Tıp " 7. Ulusal Adli Tıp Günleri Antalya 1993
_ " Adli Astronomi " 3.Genç Astronomlar Dr. Levent Denizman toplantısı ve E.Ü. Astronomi magazin dergisi 1997
_ " Manyetik Bant ve Benzeri Kaydedilebilir Gereçlerin Yargı Sistemi İçinde Geçirdiği Aşamalar " 1999 İstanbul Barosu Dergisi

 


 


http://egegural.com