MESLEK İLKELERİM                                                    1998-2008

 

Bu tabloyu oluşturma sebebim, zaman ve mekan içinde, çevresel etkilerle hedefimi kaybetmemektir.

 

Görevim    (misyonum)
- Mevcut adalet sisteminin bize görev ve izin verdiği sürece, adalete hizmet ederek kişilerin yaşamlarına ferahlık, ve yenilikler getirmek,
- Değişen yaşam koşulları ve teknolojiye uygun olarak, yeni kanun ve yönetmeliklerin çıkartılmasında, mevcut kanun ve yönetmeliklerin düzenlenmelerinde katkıda bulunmak,
- Adli amaçlı incelemelerde, yüksek standartların oluşturulması ve ülke çapında bunların yaygınlaştırılması,
- Bu konuyla ilgisi olan kişilere bilgi aktarımı ve akışını sağlayarak, onları yetiştirmek,
- Yeniliklere açık olarak, sık sık yenilenerek gelişmek,
- Hizmeti veren ve hizmeti alanların yaşamlarına kalite getirmektir.

Öngörüm   (vizyonum)
- Çağa uygun teknolojilerin kullanıldığı,
- Düzenli, verimli, sağlıklı ve zevkli çalışma ortamının sağlandığı,
- Teknolojiye özel ve gerçek yaşam deneyimlerinin kullanıldığı,
- Yeni teknoloji ve yöntemler üretebilecek,
Öğrenen ve öğreten bir uluslararası önder kuruluş oluşturmaktır.

İlkelerim   (prensiplerim)
- Dürüstlük   (hata ya da eksiği kabul etmek)
- Anlaşılabilirlik  (hizmeti isteyenin anlayabileceği dilde açıklamak)
- Cesaret  (akıllıca ve önlemini alarak)
- Bağımsızlık, tarafsızlık,şeffaflık ve güvenilirlik
- Çözümlülük  (olanakları aşmak ve yeni yöntemleri cesaretle uygulayıp, çözümsüz bırakmamak)
- Kararlılık  (neye mal olursa olsun ilkelerden ödün vermemek)
- Çok yönlülük  (çeşitli açılardan olaya yaklaşmak)
- İlke merkezlilik  (tepkisel olmamak)
- Hızlılık  (süratle sonuç verebilecek imkanları belirlemek ve uygulamak)
- Değişebilirlik  (eleştirilere, yeniliklere, gelişmelere açık olmak)
- İleri görüşlülük  (gelecekte olabilecekleri düşünerek üzerinde çalışmak)
- Sırdaşlık (kişisel sırları kendine bile söylememek)
- İmkanları kullanmak (eldeki imkanları iyi kullanmak ve gelecekteki imkanları göz önünde tutmak)
- Yargılamamak (hiçbir suçlu veya uzmanı yaptıklarından dolayı aşağı görmemek)
- Paylaşmak (bilgi hazinesini paylaşmak, tartışmak)

http://egegural.com