ÜNİVERSİTEDE ALDIĞIM DERSLER

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri

ders                                                       kredisi
-----------------------------------------------------
Analiz 1                                                   4
Fizik   1                                                   5
Analiz 2                                                   5
Fizik   2                                                   5
Astronomi Tarihi                                      3
Genel Astronomi 1                                   5
Fizik 3                                                     5
Genel Astronomi 2                                   5
Küresel Astronomi                                   5
Fizik 4                                                     5
Gök Mekaniği                                          5
Astrofizik 1                                              5
Genel Programlama 1                               5
Elektrik 1                                                 5
Termodinamik                                          4
Gezegenler Teorisi ve Gezegenler Sistemi  5
Genel Programlama 2                               5
Astrofizik 2                                              5
Elektromanyetik Teori                              4
Genel Rölativite Teorisi ve Kozmoloji       5
Seminer 1                                                4
Yıldızların İç Yapısı                                  5
Nükleer Fizik 1                                        5
Değişen Yıldızlar                                      5
Nükleer Fizik 2                                        5
Seminer 2                                                4
Radyo Astronomi                                     5
Evrenin Yapısı                                          5
Samanyolu’nun Yapısı                              5
Fizik 1 Laboratuvarı                                 2
Fizik 2 Laboratuvarı                                 2
Yıldızlar Arası Madde                              4
Fizik Optik                                              5
İngilizce                                              Muaf
---------------------------------------------
33 ders                                               151 kredi

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Dersleri

Kriminalistik ve İdentifikasyon 1                               1
Kriminalistik ve İdentifikasyon 2                               1
Uygulamalı Adli Tıp                                                0,5
Müessir Fiil ve Adam Öldürme Suçları                     1
Medeni Hukuk                                                        1
Ceza Hukuku ve Bilirkişilik                                      1
Ceza Hukuku ve Tıp                                                1
Materyal Alımı                                                         1
Kriminal Teknik                                                       1
Adli Tıp 1                                                                2
Adli Tıp 2                                                                2
Enstrümantal Analiz ve Analitik Kimya                      2
İstatistik                                                                   2
Balistik                                                                    1
----------------------------------------------------------------
14 Ders                                                              17,5 Kredi


           İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı
           Doktora Programı dersleri

Kriminalistik                                                           3
Kriminalistik Seminerleri                                         1
Yargı Sistemi İçinde Adli Tıp                                  2
Adli Psikiyatri  (Doç.Dr. Kriton Dinçmen)              4
Adli Tıp                                                                 4
Yargı Sistemi İçinde Adli Tıp (Uygulama)
Ceza Hukuku ve Adli Bilimler                                2
Polis ve Hukuka Uygun Deliller                              2
Adli Polis ve Suç Delillerinin Değerlendirilmesi        2
Adli Tıp ve Etik                                                     2
Adli Psikiyatri Seminerleri                                      2
Fiziksel Kalıntıların ve İzlerin İncelenmesi                2
Adli Stilometri                                                        2
Kriminolojide Araştırma Yöntemleri 1                     2
Kriminolojide Araştırma Yöntemleri 2                     2
Mağdur Bilim (Viktimoloji)                                     2
Adli Fotoğrafi                                                         2
Lider ve Liderlik dersi                             konuk öğrenci
------------------------------------------------------
17 Ders                                                            38 Kredi
 

E.Ü.'de alıp, devam edip, ertesi dönem kaldırıldığı için veremediğim dersler.
Elektrik 2 (5), Pratik elektronik (3), Olasılık1 (4), İstatistik1 (4), Teorik mekanik (5), Fiziki mekanik (5), Yıldızlar bilgisi (3) toplam 29 kredi!
 
 


http://egegural.com